خبر فوری
تازه هاي علمي
رئیس امور اداری و استخدامی خبرداد؛
رئیس امور اداری و استخدامی کشور از همکاری با بنیاد ملی نخبگان در راستای ایجاد شغل‌های جدید برای نخبگان و افزایش ظرفیت جذب نخبگان خبر داد.
ربات مذکور EMBUR نام دارد و گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی آنرا ابداع کرده اند. این گجت مانند خرچنگ مذکور با استفاده از پا‌های «ناجورگرای» خود در یک واسطه دانه دار به طور عمودی حفاری کند.
آخرین اخبار