خبر فوری
عناوین کل اخبار
رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت خبر داد؛
رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: در اوایل سال ۱۴۰۲ تعرفه‌های جدید گردشگری سلامت بر اساس رقابت با کشورهای همسایه و به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
آخرین اخبار