خبر فوری
تازه هاي علمي
ایرنا نوشت: تلسکوپ فضایی جیمز وب اداره کل ملی فضا و هوانوردی آمریکا (ناسا) به جست‌وجوی خود در اولین زمان‌های جهان ما ادامه می‌دهد و شکل‌گیری شگفت‌انگیز یک خوشه کهکشانی عظیم را در اطراف یک اختروش قدرتمند و قرمز آشکار می‌کند.
آخرین اخبار