خبر فوری
عناوین کل سلامت
مواقعی وجود دارد که گوش‌هایتان بدون دلیل موجه دچار انسداد یا گرفتگی می‌شوند. شما در اثر یک گرفتگی کوچک ممکن است ناخواسته گوش‌هایتان را با دست بگیرید تا با مکش هوا به رفع گرفتگی گوش خود کمک کنید، گاهی نیز با استفاده از سواب پنبه‌ای سعی در رفع انسداد خواهید کرد.
آخرین اخبار