خبر فوری
درمان
مواقعی وجود دارد که گوش‌هایتان بدون دلیل موجه دچار انسداد یا گرفتگی می‌شوند. شما در اثر یک گرفتگی کوچک ممکن است ناخواسته گوش‌هایتان را با دست بگیرید تا با مکش هوا به رفع گرفتگی گوش خود کمک کنید، گاهی نیز با استفاده از سواب پنبه‌ای سعی در رفع انسداد خواهید کرد.
هنگامی که افسردگی باعث ایجاد احساس خستگی در شما می‌شود با به‌کارگیری چند راهکار خودیاری ساده می‌توانید بار سنگین افسردگی را کاهش دهید. ناراحتی، کمبود انرژی و انگیزه، کمبود علاقه به کارهایی که قبلا از آن‌ها لذت می‌بردید، همه‌ی این‌ها نشانه‌های افسردگی هستند که مراقبت از خود بر اساس یک روتین روزانه را دشوار می‌سازند.
آخرین اخبار