خبر فوری
درمان
شرم را می‌توان احساس خجالت یا حقارت تعریف کرد که به خاطر انجام کاری ناشایست یا غیراخلاقی ایجاد می‌شود. شرم در بقای ما نقش دارد. بدون شرم، ممکن است نیاز به پیروی از قوانین یا پایبندی به هنجار‌های فرهنگی را احساس نکنیم. با توجه به اینکه ما انسان‌ها می‌خواهیم از سوی دیگران پذیرفته شویم، احساس شرم یک ابزار تکاملی است که همه‌ی ما را تحت کنترل نگه می‌دارد.
آخرین اخبار