خبر فوری
۱۰:۴۰ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

یک فعال صنفی بازنشستگان از لزوم انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارآمد گفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وحید محمودزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) در ارتباط با قرارداد کارآمد بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: برای تجمیع و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی جامع و کارآمد و موثر بازنشستگان کشوری و خانواده تحت پوشش آنها توسط دستگاههای اجرایی با کمک مالی صندوق، با منظور نمودن ابعاد ۳ نفری خانوار و برآورد استقبال بازنشستگان برای پوشش ۳ میلیون نفر در سال، به اعتباری حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری نیاز است؛ پیشنهاد می‌شود وزیر رفاه این مورد را با آنالیز کلیه موارد و به صورت همه جانبه طی پیشنهاد و گزارشی به رئیس جمهور یا معاون اول منعکس کند تا آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان‌های مسئول تدوین و به دبیرخانه هیات دولت جهت بررسی کارشناسی ارسال شود تا پس از پالایش در کمیته تخصصی هیات دولت برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود به نحوی که سهم دولت اعم‌ از سهم دستگاه اجرایی و کمک صندوق به صورت مساوی مجموعا حداقل ۸۰ درصد و سهم سرانه بازنشستگان حداکثر ۲۰ درصد، تعیین و تصویب شود.

به گفته وی، با منظور نمودن اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی مورد نظر، سهم‌ سرانه به صورت زیر تقسیم و توزیع می‌شود:

سهم سالانه دولت ( دستگاه اجرایی) ۶ هزار میلیارد تومان

سهم  سالانه کمک مالی صندوق به دستگاه‌های اجرایی ۶ هزار میلیارد تومان

سهم سالانه سرانه بازنشستگان ۳ هزار میلیارد تومان

محمودزاده ادامه می‌دهد: در صورت تصویب و اجرای طرح مورد اشاره، سهم سرانه ماهانه هریک از اعضای خانواده بازنشستگان کشوری حدود ۸۴ هزار تومان در ماه خواهد شد که با توجه به شرایط تورمی موجود رقم مناسبی خواهد بود. این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات درمانی خانواده‌های مستمری بگیر صندوق کشوری را برطرف کند.

انتهای پیام/
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: