عناوین کل سلامت
رییس بیمارستان سینا مطرح کرد:
دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین‌المللی جراحی‌های کم‌تهاجمی و درون‌بین ایران، از انجام جدیدترین جراحی‌ها در قدیمی ترین بیمارستان تهران خبر داد و گفت: امروزه بسیاری از کشورها روش‌های باز و تهاجمی را کنار گذاشته‌اند و خوشبختانه ایران نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و شاهد پیشرفت‌های بسیاری در این زمینه هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بازار مکمل‌ها مصداق یکی از بازار‌هایی است که در حوزه سلامت، تقاضای القایی ایجاد می‌کند و یکی از بازار‌هایی است که قاچاق و تقلب در آن زیاد است، گفت: بیش از ٩٥درصد "مکمل‌های موجود در بازار" ضروری نیستند.