۰۹:۴۴ - ۰۷ آذر ۱۳۹۷
موهبتی:

مدیرعامل بیمه سلامت گفت: حدود ۶۵ هزار بیماری خاص تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

به گزارش مدنیوز، طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه سلامت با اشاره به پوشش بیمه ای بیماران خاص و اضافه شدن چند بیماری در سال جاری به لیست بیماری های خاص تحت پوشش بیمه گفت: هر خدمتی که بخواهد تحت پوشش بیمه قرار گیرد باید در شورای علی بیمه تصویب شود و پس از آن بار مالی پوشش بیمه ای را سازمان برنامه و بودجه محاسبه و تصویب کند و در نهایت ما آن را در بیمه سلامت تحت پوشش قرار دهیم.

منابع بیماری خاص جدید برای پوشش بیمه باید در نظر گرفته شود

وی ادامه داد: به عنوان بخش دولتی بیمه ما مخالفتی با پوشش بیمه ای هزینه های دارو و درمان بیماران خاص و اضافه شدن یک بیماری جدید به لیست بیمه نداریم اما اینکه یک بیماری جدید را در مجلس به لیست بیماری های خاص اضافه کنیم و منابع آن را در نظر نگیریم، در آن صورت گویی سفره ای را که باز است بدون تغییر در اختیار افراد بیشتری قرار دهیم.

موهبتی اظهار کرد: گاهی در مجموع بودجه ما را بیشتر می کنند اما بعضی ردیف های بودجه ای  مانند بیماران خاص را تغییر نمی دهند و ما در نهایت مجبور می شویم از ردیف بودجه ای دیگری هزینه کنیم و در این صورت دیگر خدمات ما آسیب می بینند.

در حوزه سلامت بیش از سایر حوزه ها  نگران بیماران خاص هستیم

مدیرعامل بیمه سلامت تصریح کرد: ما به عنوان بخشی از حوزه سلامت بیش از حوزه های دیگر برای بیماران خاص نگران هستیم و گاهی حرف های وزیربهداشت به منزله پتکی است تا دیگر بخش ها را برای توجه به این حوزه بیدار کند.

وی تاکید کرد: اگر منابع ما محدود باشند مجبور هستیم اولویت بندی کنیم و این مسئله خدمت رسانی را دچار مشکل می کند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: